ZÚČASTNILI SME SA

V dňoch 7.-8.12.2022 sa predseda TEEK s delegáciou slovenských klastrov zúčastnil v Českej republike na konferencii Národní klastrová organizace  (NCA) v Jihlave, uskutočnenej pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina a…

Read more

V závere roka, dňa 28.11.2022 pod záštitou Národného energetického klastra NEK sa uskutočnilo online stretnutie zástupcov piatich regionálnych energetických environmentálnych klastrov. Prítomní zástupcovia  diskutovali o spoločnom prieniku a prepojenie…

Read more

Dňa 8.11.2022 sme sa zúčastnili záverečného národného workshopu projektu DanuP-2-Gas. Dňa 8.11.2022 predseda TEEK, ako zaregistrovaný stakeholder projektu za spoločnosť ECOWA, a.s. a zároveň aj ako poverený zástupca NEK…

Read more

Dňa 4.11.2022, na základe pozvánky  IPEEK sa uskutočnilo informačné stretnutie štatutárnych zástupcov regionálnych energetických, environmentálnych klastrových organizácií NEK, IPEEK, REPRIK a TEEK. Na stretnutie bola prizvaná aj agentúra obehového…

Read more

Dňa 3.11.2022 obaja štatutárni zástupcovia TEEK sa zúčastnili klastrového podujatia s názvom „Klastrové doobedie v SIEA“. Najdôležitejšími témami stretnutia z pohľadu nášho združenia bolo pripomienkovanie a diskusia k podnetom…

Read more

Dňa 20.- 23.10.2022 v spolupráci s klastrami zo Slovenska, pod gesciou NEK sa štyria zástupcovia TEEK aktívne zúčastnili na zahraničnom, medzinárodnom workshope ENERGOFUTURA v Hajdúszoboszló/Békéscsaba v Maďarsku. Nosnou témou…

Read more

Regionálne záujmové druženie TEEK, hoci po vzájomnej dohode iba prostredníctvom svojho partnera REPRIK, ako jediné dve zastúpenia klastrových organizácii zo Slovenska sa reprezentovali na medzinárodnej konferencii klastrových organizácií v…

Read more

Ing. Róbert Kati, predseda združenia TEEK sa dňa 21.09.2022 podľa pozvánky, zaslanej mu  v rámci Projektu „Rast klastrovej organizácie REPRIK“ vo Zvolene sa aktívne zúčastnil pracovného workshopu RCOH –…

Read more

Dňa 04.08.2022 sa na základe pozvánky REPRIK konal pracovný workshop v Jesenskom. Na podujatí sa stretli projektom Regionálneho centra obehového hospodárstva Gemer-Malohont (RCOH GM) dotknutí zástupcovia samosprávy, podnikateľského prostredia…

Read more

Dňa 15. júla 2022 v Nitre sa uskutočnilo dvojstranné stretnutie vedúcich predstaviteľov a niektorých členov priemyselných klastrov IPEEK a TEEK. Predmetom stretnutia boli otázky príprav medzinárodnej konferencie ENERGOFUTURA 2022,…

Read more

10/20