Interreg Danube Region – Projekt NRGCOM, Kick-off Meeting, Košice

Interreg Danube Region – Projekt NRGCOM, Kick-off Meeting, Košice

Slovensko je v štádiu prechodu od systémov centrálneho zásobovania energiou k moderným lokálnym systémom s primeraným podielom OZE v energetickom mixe.  Koncepcia energetických komunít je vybudovaná v sieti regionálnych priemyselných energetických environmentálnych klastrov a združení, pričom združenie TEEK je jedným z takýchto regionálnych komunít. 

Cieľom Projektu NRGCOM je pod záštitou Národného energetického klastra NEK vytvorenie prepojeného systému energetických komunít s lokálnou dispozíciou OZE pri minimalizácii emisií uhlíkovej stopy. 

Kick-off Online Meetingu u hostiteľa, generálneho sekretára NEK, Ing. Tomáša Novotného za TEEK sa zúčastnil predseda združenia Ing. Róbert Kati, za účasti zástupcu ďalšieho stakeholdera, podpredsedu združenia IPEEK Mgr. Ivana Kubeka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.