Medzinárodný workshop ENERGOFUTURA 2022

Medzinárodný workshop ENERGOFUTURA 2022

Dňa 20.- 23.10.2022 v spolupráci s klastrami zo Slovenska, pod gesciou NEK sa štyria zástupcovia TEEK aktívne zúčastnili na zahraničnom, medzinárodnom workshope ENERGOFUTURA v Hajdúszoboszló/Békéscsaba v Maďarsku. Nosnou témou workshopu bolo budovanie cezhraničného systému priebežného a sústavného komunikovania a konzultovania spojitých problémov v daných odvetviach, zjednotené pod názvom projektu: KONCIPOVANIE A ROZVOJ INTEGROVANEJ INOVAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A VEDOMOSTNEJ BÁZY V EURÓPSKOM PRIESTORE KLASTROVEJ ORGANIZÁCIE NEK

V rámci odbornej časti workshopu v Hajdúszoboszló zo strany zástupcov TEEK boli prednesené dve príspevky: 

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE INOVAČNÝCH KLASTROV, SAMOSPRÁV A MSP PRI CEZHRANIČNOM RIEŠENÍ ENVIRONMENTÁLNYCH PROBLÉMOV

ako aj informácia pod názvom

NOVÝ SLOVENSKÝ REGIONÁLNY INOVAČNÝ KLASTER TEEK.

Na medzinárodnom workshope boli prednesené hodnotné príspevky, z ktorých bol zhotovený trojjazyčný zborník pod názvom  ZÁPISNÍK PRÍSPEVKOV A PREZENTÁCIÍ.

Po skončení odbornej časti organizátor NEK zabezpečil dopravu a zorganizoval návštevu Domu slovenskej kultúry (Szlovák Kultúra Háza) v Békéscabe, so stretnutím s dodnes slovensky hovoriacimi a svoje dávne tradície dodržujúcimi potomkami vysídlencov z územia Slovenska počas tureckých útokov pred tristo rokmi.  Počas stretnutia sme uskutočnili prezentáciu našich slovenských činností a inovácií a podujatie sme uzatvárali našou účasťou na tamojšom potravinárskom festivale.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.