Informačné stretnutie klastrov v Banskej Bystrici

Informačné stretnutie klastrov v Banskej Bystrici

Dňa 4.11.2022, na základe pozvánky  IPEEK sa uskutočnilo informačné stretnutie štatutárnych zástupcov regionálnych energetických, environmentálnych klastrových organizácií NEK, IPEEK, REPRIK a TEEK. Na stretnutie bola prizvaná aj agentúra obehového hospodárstva NARA-SK, reprezentovaná jej predsedom. Účastníci si na základe výzvy zo dňa  3.11.2022, sformulovanej predsedom TEEK, Ing. Katim na podujatí „Klastrové doobedie v SIEA“ si podľa programu vzájomne vymenili informácie a svoje praktické skúsenosti pre tvorbu podkladov k plánovanej,  ďalšej  činnosti expertnej skupiny pre Aplikovaný výskum, tvorby analýz a plnenie projektových činností . Bolo dohodnuté, že  v prípade záujmu prítomní zašlú svoje návrhy zmien textu expertnej skupiny do konca týždňa. Súhrnný návrh za energetické environmentálne klastre obratom zosumarizuje a  postúpi na SIEA člen expertnej skupiny Aplikovaný výskum Ing. Novotný z Národnej energetickej agentúry NEK.

O doplnení akčného plánu k 4.štvrťroku 2022 prebehla diskusia na základe informácii a návrhov Mgr. Kubeka a Ing. Novotného. Prínosy medzinárodného projektu Danup-2-Gas – príprava výstupov a záverečné činnosti, ako aj potrebu účasti klastrov v tematických komisiách Rady partnerstva BBSK, resp. ostatných dotknutých krajov s dôrazom na projekty RCOH na stretnutí podrobne objasnil Ing. Plesník.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.