Bánovce nad Bebravou Reštaurácia Dallas, stretnutie zakladajúcich členov

Bánovce nad Bebravou Reštaurácia Dallas, stretnutie zakladajúcich členov

Po úvodných stretnutiach zakladajúcich členov Trenčianskeho energetického environmentálneho klastra TEEK sme po opakovane posunutom termíne a odsúhlasení nového sme sa dňa 27.5.2022 rozhodli pozvať štatutárnych zástupcov piatich spoločností na pracovné stretnutie zakladateľov  združenia TEEK, ktoré sa uskutočnilo  v stredu, dňa  1.6.2022 v Bánociach nad Bebravou v Reštaurácii DALLAS o 11:00 hod.

Program :

  • 11:00 Otvorenie stretnutia
  • 11:00 – 12:00 Informácie o doteraz vykonaných aktivitách a plánoch na ďalšie obdobie, odsúhlasenie návrho ďalšieho postupu, rozdelenie úloh
  • 12:00 – 12:30 Pracovný obed
  • 12:30 – 13:00 Diskusia, rôzne, záver

Stretnutie sa uskutočnilo v konštruktívnej atmosfére a účastníci sa dohodli na spôsobe financovania úvodných administratívnych a marketingových činností, čo budú riešiť vlastnými peňažnými vkladmi na účet združenia.

Zároveň sa dohodli na potrebe zabezpečenia loga a prenosného roll-up reklamného zariadenia. Toto zariadenie bude prvýkrát využité na medzinárodnej konferencii  ECO  ENERGY Innovation 2022 v Pezinku, kde TEEK vystúpi s vlastnou prezentáciou.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.