Klastrové doobedie v SIEA „Cluster Stakeholder Group“

Klastrové doobedie v SIEA „Cluster Stakeholder Group“

Na základe pozvánky riaditeľa odboru programov a analýz, Sekcia inovácií SIEA Bratislava, RNDr. Vladimíra Borzu sme sa v pozícii budúceho stakeholdera dňa 19.5.2022 zúčastnili na rokovaní „Cluster Stakeholder Group“ s nasledovným programom:   

  • Predstavenie „Národného hodnotenia výkonnosti klastrov“ (kritériá, rozdiel od ESCA hodnotenia, FAQ) – SIEA
  • Predstavenie Schémy DM na podporu priemyselných klastrových organizácií – MH SR
  • Ťažisko pripravovanej Výzvy nadväzujúcej na schválenú schému – MH SR
  • Strategické poradenstvo pre klastre poskytované SIEA
  • Informácia ku konferencii – Eco&Energy Innovation – NEK – Diskusia – Záver  

Stretnutie sa uskutočnilo prezenčnou formou, s možnosťou online pripojenia a splnilo všetky očakávania nášho novovzniknutého združenia TEEK.

Pre TEEK najpodstatnejším výsledkom účasti bolo získanie nasledujúcich informácii a dokumentov, s ktorými budeme pracovať:

Informácia – SIEA spúšťa národné hodnotenie výkonnosti klastrov

Kritériá – SIEA narodne hodnotenie klastre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.