Valné zhromaždenie Únie klastrov Slovenska

Valné zhromaždenie Únie klastrov Slovenska

Dňa 17.05.2022 sa zástupca TEEK zúčastnil Valného zhromaždenia Únie Klastrov Slovenska. Hlavnými témami bolo prerokovanie zmien stanov ÚKS, poskytnutie informácia o súčasnej situácii v členstve ÚKS a o výške členského príspevku. Na VZ ÚKS sa schválila Správa o hospodárení a Výročná správa ÚKS za rok 2021, ako aj Plánu činností na rok 2022-2023.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.