5. Konferencia Slovak Smart City Cluster

5. Konferencia Slovak Smart City Cluster

A(E)KO ĎALEJ S ENERGETIKOU V SAMOSPRÁVE?

Dňa 13. apríla 2022 na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnila 5. Konferencia SSCC, ktorá sa  konala pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde sme ako novozaložené záujmové združenie právnických osôb Trenčiansky energetický environmentálny klaster TEEK nadviazali nové kontakty a získali cenné poznatky z práce budúcich našich partnerov.

Program konferencie

Záznam z konferencie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.