Seminár Banská Bystrica

Seminár Banská Bystrica

Už druhý deň po založení Trenčianskeho energetického environmentálneho klastra TEEK, dňa 1. marca 2022 sme sa mohli zúčastniť na seminári, ktorý organizovalo združenie IPEEK v Banskej Bystrici. Účastníkmi seminára boli štatutárni zástupcovia, ale aj mnohí členovia a partneri už etablovaných klastier, medzi ktoré patrí najmä už desiatym rokom pôsobiaci Národný energetický klaster NEK, ako aj dve mladšie, regionálne pôsobiace združenia – Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK a hostiteľ seminára Ipeľský energetický enviromentálny klaster IPEEK.

Na seminári sme v rámci neformálnych rozhovorov získali cenné poznatky o začiatkoch prác zakladajúcich členov v uvedených združeniach a využili aj oficiálne poskytnutý priestor na naše prvé, verejné vystúpenie, oznámenie vzniku a predstavenie združenia TEEK.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.