Klastrové stretnutie Nitra

Klastrové stretnutie Nitra

Dňa 15. júla 2022 v Nitre sa uskutočnilo dvojstranné stretnutie vedúcich predstaviteľov a niektorých členov priemyselných klastrov IPEEK a TEEK.

Predmetom stretnutia boli otázky príprav medzinárodnej konferencie ENERGOFUTURA 2022, výmena skúseností pri zabezpečovaní marketingových výstupov pri rozširovaní členskej základne a možná spolupráca v rámci regionálnych projektoch – konkrétne budúceho projektu TEEK – Platformy regionálnych environmentálnych služieb.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.