Pracovný seminár Banská Bystrica 2022

Pracovný seminár Banská Bystrica 2022

Dňa 08.07.2022 pre rozšírenie kontaktov a výmenu skúseností zakladajúci členovia TEEK sa v Banskej Bystrici zúčastnili na pracovnom stretnutí členov klastrových organizácii IPEEK, REPRIK a TEEK so spolupracujúcimi partnermi NARA-SK a POH.

Na stretnutí zo strany TEEK boli prínosnými tieto hlavné témy:

• NARA –SK oboznámenie sa s výsledkami medzinárodného projektu DanuP-2-Gas

• REPRIK skúsenosti s prípravou RCOH Gemer – Malohont

• Rozpracovanie záverov medzinárodnej konferencie NEK Eco&Energy Innovation 

• IPEEK Príprava konferencie Energofutura 2022.

• Využitie grantov a výziev

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.