Pracovný workshop RCOH Gemer-Malohont

Pracovný workshop RCOH Gemer-Malohont

Dňa 04.08.2022 sa na základe pozvánky REPRIK konal pracovný workshop v Jesenskom. Na podujatí sa stretli projektom Regionálneho centra obehového hospodárstva Gemer-Malohont (RCOH GM) dotknutí zástupcovia samosprávy, podnikateľského prostredia a tretieho sektora. Cieľom stretnutia bolo riešenie prepojenia kľúčových projektov RCOH GM, tvorby projektov, ukazovateľov a možností financovania, riešenie klastrovej a družstevnej politiky a význam dopadov potrebných projektov, Živá diskusia nastala najmä v rámci mimoriadne aktuálnej otázky energetickej sebestačnosti a potravinovej sebestačnosti/bezpečnosti. Ako uviedol aj Ing. Pavel Koncoš, je to dôležitá téma, ktorej je nutné sa zodpovedne venovať.

Za každú sekciu bol navrhnutý garant, ktorý v rámci systému RCOH G-M bude danú odbornú sekciu riadiť a koordinovať, pričom každý z garantov si navrhol niekoľko ľudí do tímu. Na základe informácie starostu obce jednotlivé tímy môžu využiť priestory kultúrneho domu v Jesenskom a prípadné riešenia hľadať s projektovým tímom kancelárie REPRIK.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.