Pracovný workshop RCOH UMR Zvolen

Pracovný workshop RCOH UMR Zvolen

Ing. Róbert Kati, predseda združenia TEEK sa dňa 21.09.2022 podľa pozvánky, zaslanej mu  v rámci Projektu „Rast klastrovej organizácie REPRIK“ vo Zvolene sa aktívne zúčastnil pracovného workshopu RCOH – UMR Zvolen. Jednotliví zástupcovia projektom dotknutých organizácii sa zhodli, že tvorba projektových zámerov RCOH UMR Zvolen nie je v kolízii s pripravovaným dokumentom PHRSR UMR Zvolen, ktorý je aktuálne v štádiu schvaľovania.

Zásobník aktivít/projektov IÚS UMR Zvolen preukázal, že je otvorený a všetci dotknutí aktéri ho môžu priebežne dopĺňať. Okrem očakávaných zdrojov z EŠIF, Plánu obnovy a odolnosti ako aj štátnych zdrojov sú pripravené zdroje súkromných investorov, ktorí kladú equitu práve na splnenie troch ukazovateľov. Tými sú environmentálne záväzky voči krajine, sociálne dopady na obyvateľa a ekonomická udržateľnosť regiónu.

Z tém RCOH UMR Zvolen v úvodnej fáze projektu budú združením REPRIK prednostne riešené oblasti Energetická bezpečnosť, Potravinová sebestačnosť a Vzdelávanie. Naše združenie TEEK sa má podieľať na príprave a implementácii časti Platforma regionálnych environmentálnych služieb (P-RES). 

Bližšie na webe:

https://www.reprik.eu/pracovny-workshop-rcoh-umr-zvolen/Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.