Online stretnutie klastrov

Online stretnutie klastrov

V závere roka, dňa 28.11.2022 pod záštitou Národného energetického klastra NEK sa uskutočnilo online stretnutie zástupcov piatich regionálnych energetických environmentálnych klastrov. Prítomní zástupcovia  diskutovali o spoločnom prieniku a prepojenie svojich činností v rámci jednotlivých združení. Výsledkom bude aj príprava a následné uzavretie Memoranda o spolupráci. Zástupcovia klastrov prejavili záujem o spoločnú účasť na Dni Klastrov organizovanú NCA v dňoch 7-8.12.2022. https://www.nca.cz/obsah/dny-klastru/7-12-2022-den-klastru-v-kraji-vysocina/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.