Deň klastrov v kraji Vysočina

Deň klastrov v kraji Vysočina

V dňoch 7. – 8. 12. 2022 sa predseda TEEK s delegáciou slovenských klastrov zúčastnil v Českej republike na konferencii Národní klastrová organizace  (NCA) v Jihlave, uskutočnenej pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina a rektora Vysokej školy polytechnické Jihlava (VŠPJ). 

Účastníkmi dvojdňovej konferencia Dni klastrů v Kraji Vysočina v Českej republike na základe pozvánky Národní klastrová organizace (NCA) a po iniciatíve a organizačnej pomoci  Národného energetického klastra  NEK, zo slovenskej strany v dňoch 7.- 8.12.2022 okrem predsedu nášho združenia TEEK sa zúčastnili aj predstavitelia našich partnerských regionálnych klastrov  REPRIK,  IPEEK , EEKTTK , ako aj našej významnej ekologickej agentúry NARA-SK .

Medzi domácimi účastníkmi na pôde VŠPJ boli aj zástupcovia klastrových organizácii z celej Českej republiky, národná aj krajská politická reprezentácia, zástupcovia z krajov a ich RIS3 tímov, verejný činitelia, zástupcovia z CzechInvestu, ministerstiev, podnikatelia a ďalší relevantní stakeholderi. 

Cieľom konferencie bola všeobecná osveta a propagácia klastrov, ukážka konkrétnych prínosov spoluprác firiem s výskumnými organizáciami, zapojenie klastrov ako nositeľov regionálnych špecializácii do procesu realizácie RIS3, potenciál klastrov pre rozvoj inovácií a medzinárodnej spolupráce a to všetko v kontexte silnej podpory klastrovej politiky zo strany Európskej komisie. V závere odbornej časti podujatia NCA boli predané ocenenia ZLATÝ KLASTR za rok 2021.

Na základe stretnutia a rokovania klastrov oboch krajín vznikla iniciatíva spolupráce. Slovenská strana predniesla návrh spoločne s českou Národní klastrovou asociací NCA a Krajom Vysočina založiť na príklade Slovenska regionálne, environmentálne, energetické, inovačné klastre pre systémové riešenie prechodu na obehové hospodárstvo. NCA prejavila záujem spolupracovať aj na nových projektoch v rámci kybernetickej bezpečnosti a pod.

O medzinárodnej spolupráci a konferencii  NCA informačná agentúra SITA zverejnila článok s názvom „Kraj Vysočina a Národní klastrová asociace rokovala o návrhu regionálnych, environmentálnych, energetických a inovačných klastrov zo Slovenska“, ktorého  súčasťou je aj krátke video „Den klastrů Vysočina 2022“.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.