ZÚČASTNILI SME SA

Dňa 08.07.2022 pre rozšírenie kontaktov a výmenu skúseností zakladajúci členovia TEEK sa v Banskej Bystrici zúčastnili na pracovnom stretnutí členov klastrových organizácii IPEEK, REPRIK a TEEK so spolupracujúcimi partnermi…

Read more

Dňa 16.06.2022 sa zástupcovia TEEK zúčastnili Konferecie ECO & ENERGY Innovation 2022. Hlavnými témami konferencie s medzinárodnou účasťou boli: • Inovácie v MSP priemyselných podnikoch, • programy a projekty…

Read more

Po úvodných stretnutiach zakladajúcich členov Trenčianskeho energetického environmentálneho klastra TEEK sme po opakovane posunutom termíne a odsúhlasení nového sme sa dňa 27.5.2022 rozhodli pozvať štatutárnych zástupcov piatich spoločností na…

Read more

Na základe pozvánky riaditeľa odboru programov a analýz, Sekcia inovácií SIEA Bratislava, RNDr. Vladimíra Borzu sme sa v pozícii budúceho stakeholdera dňa 19.5.2022 zúčastnili na rokovaní „Cluster Stakeholder Group“…

Read more

Dňa 17.05.2022 sa zástupca TEEK zúčastnil Valného zhromaždenia Únie Klastrov Slovenska. Hlavnými témami bolo prerokovanie zmien stanov ÚKS, poskytnutie informácia o súčasnej situácii v členstve ÚKS a o výške…

Read more

Na základe písomnej pozvánky riaditeľa Združenia pre rozvoj hornej Nitry (ZRRHN), Ing. Jozefa Takácsa obaja štatutárni zástupcovia TEEK sa zúčastnili stretnutia ZRRHN, konaného dňa  13.5.2022 v reštaurácii Bašta pri…

Read more

11. mája sa na základe pozvánky organizátora, konalo 1. stretnutie hlavných aktérov v regióne GEMER – MALOHONT pri tvorbe regionálnych zámerov v novom plánovacom období 2021 – 2027. Z…

Read more

Krátko po vzniku trenčianskeho klastra, predseda združenia TEEK Ing. Róbert Kati dostal už druhú pozvánku od podpredsedu IPEEK, Mgr. Ivana Kubeka na ďalšie pracovné stretnutí klastrových organizácií a ich…

Read more

„A(E)KO ĎALEJ S ENERGETIKOU V SAMOSPRÁVE?“ Dňa 13. apríla 2022 na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnila 5. Konferencia SSCC, ktorá sa  konala pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja,…

Read more

Už druhý deň po založení Trenčianskeho energetického environmentálneho klastra TEEK, dňa 1. marca 2022 sme sa mohli zúčastniť na seminári, ktorý organizovalo združenie IPEEK v Banskej Bystrici. Účastníkmi seminára…

Read more

20/20