Regionálne centrum obehového hospodárstva (RCOH) – kľúčový projekt

Regionálne centrum obehového hospodárstva (RCOH) – kľúčový projekt
RCOH projekt reprik

Na základe pozvánky partnerského klastra REPRIK  a agentúry NARA-SK sme sa zúčastnili prípravy a realizácie pracovného workshopu v sídle združenia v Jesenskom. Toto podujatie v exponovanom období aj viacerých celoštátnych akcií, bolo zamerané na prezentovanie vzorových riešení pre všetky regióny Slovenska a bonusom bola bohatá účasť a rozsiahla diskusia. 

11. mája sa na základe pozvánky organizátora, konalo 1. stretnutie hlavných aktérov v regióne GEMER – MALOHONT pri tvorbe regionálnych zámerov v novom plánovacom období 2021 – 2027.

Z regiónu sa stretli podnikatelia, predstavitelia samospráv a vedúci škôl, z pohľadu TEEK sme zaznamenali pre nás zaujímavé projekty – Virtuálnu elektráreň a EVO školu. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.